16 TIPS USAHANIAGA KAUM CINA

Tao Zhu Gong.

1. Berniaga mestilah rajin,jika tidak ianya tidak menjadi.

2. Belanja mesti jimat,jika tidak putus modal.
3. Sambut pelanggan dengan senyum,jika tidak pelanggan lari.
4. Masa sentiasa terbuka,jika tidak hilang peluang.
5. Harga perlu berpatutan,jika tidak timbul pergaduhan.
6. Memberi hutang perlu kenal orangnya, jika tidak hilang modal.
7. Akaun perlu semak sendiri, jika tidak tidak tahu kekuatan modal.
8. Beri tawaran perlu jelas dan terang,jika tidak ianya tidak teratur.
9. Barangan perlu dikemas,jika tidak ibarat sampah-sarap.
10. Beri arahan pekerja ikut peraturan,jika tidak makan diri.
11. Barang mesti semak sendiri, jika tidak rendah nilai dan mutunya.
12. Tempoh waktu tidak boleh lewat,jika tidak hilang kepercayaan.
13. Harta peribadi dan syarikat perlu jelas,jika tidak timbul penyelewengan.
14. Keluar masuk tunai perlu teliti ,jika tidak bertindih kesilapan.
15. Menghadapi masalah perlu diselesaikan segera dengan baik,jika tidak mudarat diri.
16. Niat mesti kukuh dan jelas,jika tidak membazir wang dan masa.

Monday, June 30, 2008

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan MECD

Rancangan Perniagaan (RP)

1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.
2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan Kegunaan (RP)
• Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
• Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
• Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.
• Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.
• Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)
• Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan
• Statistik
• Data ekonomi
• Data perdagangan
• Penyelidikan pasaran


Kandungan (RP)
1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan

Penyediaan (RP)
1. Pengenalan
• Nama Syarikat
• Jenis Perniagaan yang diceburi
• barangan/perkhidmatan yang ditawarkan
• lokasi premis
• tarikh perniagaan dimulakan
• latar belakang industri dan tren pasaran
• Senario masa hadapan

2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:
• memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu
• merancang pelaksanaan projek baru
• untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan
• atau lain-lain tujuan

3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat
• Nama perniagaan
• Alamat, No. Telefon
• Bentuk perniagaan
• Kegiatan utama
• Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan
• No. Pendaftaran Perniagaan
• Modal permulaan, modal dibenar
• Nama dan alamat pemegang saham
• Nama bank (jika ada)
• No. Akaun Perniagaan(jika ada)

4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

• Nama, alamat, no. telefon
• Kelulusan akademik
• Pengalaman/kemahiran

5. Rancangan Organisasi/Pengurusan
• Matlamat dan strategi syarikat
• Struktur/carta syarikat
• Senarai kakitangan pengurusan
• Senarai perjawatan
• tanggungjawab setiap jawatan
imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran
• Analisis Pasaran
• untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.
• mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.
• mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).
• Barangan/Perkhidmatan - ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.
• Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.
• Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.
• Ramalan Jualan
• syer pasaran bagi barangan/perkhidmatan.
• Strategi Pemasaran
• Strategi pemasaran secara keseluruhan
• bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan
• kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya
• Strategi barangan
• faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan
• Strategi harga
• penentuan harga
• tawaran harga dan sebagainya.
• Strategi Pengedaran
• cara pengedaran dibuat
• kos-kos yang terlibat
rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut
• Strategi promosi
teknik-teknik promosi yang akan dijalankan
Belanjawan pemasaran

7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

• Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.
• Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)
• Keupayaan pengeluaran
• Rancangan pengeluaran
jumlah pengeluaran
keupayaan maksimum
penyimpanan stok
• Senarai bahan mentah (jika ada)
• Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan
• Pengendalian mesin/peralatan

8. Rancangan Kewangan


Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.

Bahagian ini merangkumi :
• Kos pelaksanaan projek
• Sumber pembiayaan
• modal sendiri
• pinjaman bank
• sewa beli
• lain-lain
• Proforma aliran tunai - bulanan dan tahunan (3 - 5 tahun)
• Proforma Penyata Pendapatan - tahunan (3 - 5 tahun)
• Analisis Titik Pulang Modal

9. Jadual Pelaksanaan Projek
Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

Nota:
Sumber rujukan
- ‘Asas Keusahawanan’ oleh Pusat Pembangunan Usahawanan Malaysia (MEDC)

- Panduan Penyediaan Kertas Projek/Rancangan Perniagaan

- ‘Outline for a Business Plan’ - Arthur Young.


0 comments: