16 TIPS USAHANIAGA KAUM CINA

Tao Zhu Gong.

1. Berniaga mestilah rajin,jika tidak ianya tidak menjadi.

2. Belanja mesti jimat,jika tidak putus modal.
3. Sambut pelanggan dengan senyum,jika tidak pelanggan lari.
4. Masa sentiasa terbuka,jika tidak hilang peluang.
5. Harga perlu berpatutan,jika tidak timbul pergaduhan.
6. Memberi hutang perlu kenal orangnya, jika tidak hilang modal.
7. Akaun perlu semak sendiri, jika tidak tidak tahu kekuatan modal.
8. Beri tawaran perlu jelas dan terang,jika tidak ianya tidak teratur.
9. Barangan perlu dikemas,jika tidak ibarat sampah-sarap.
10. Beri arahan pekerja ikut peraturan,jika tidak makan diri.
11. Barang mesti semak sendiri, jika tidak rendah nilai dan mutunya.
12. Tempoh waktu tidak boleh lewat,jika tidak hilang kepercayaan.
13. Harta peribadi dan syarikat perlu jelas,jika tidak timbul penyelewengan.
14. Keluar masuk tunai perlu teliti ,jika tidak bertindih kesilapan.
15. Menghadapi masalah perlu diselesaikan segera dengan baik,jika tidak mudarat diri.
16. Niat mesti kukuh dan jelas,jika tidak membazir wang dan masa.

Thursday, June 26, 2008

Membangunkan Perniagaan

Pemasaran dan Promosi

Laman-laman web di bawah mengandungi pelbagai artikel dan maklumat mengenai pemasaran dan promosi bagi produk atau servis.

Marketing Source

Marketing Profs
About
Pertinent Information
Marketing Words
Marketing Power
Marketing
Direct Marketing Association
Food Marketing Institute
Marketing Sherpa
Agricultural Marketing
Marketing Research Association
Produce Marketing Association
Direct Marketing News
Just SellAdvantage of a Small Business
Keeping in Touch
Customer Personality Types: Does It Matter?
Are You Brand Worthy?
Branding Through Effective Logo Design
4 Highly Effective Selling Tactics
Turn Customer Complaints Into More Sales
Selling To Current Customers
Smart Marketing
5 Key Marketing Questions
3 Simple Marketing Strategies
The 12 Most Important Lessons In Retailing
Kemudahan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Power of Brands
10 Ways to Publicize Your Home-Based Business
Taking Care of the Press


Eksport

The liberalisation of the international trading environment has increased opportunities for companies to expand their business beyond domestic boundaries. Given the limited size of the domestic market, it is increasingly necessary for companies to seek out export markets to expand their business.

Companies, especially the small and medium scale companies are unable to export due to the lack of knowledge about the export business. In an effort to provide guidance for Malaysian exporters, MATRADE has published a Business Handbook on "How to be an Exporter - Questions and Answers on Export Procedures" which is now available online.

Relevant information on exporting can be found here:

MATRADE
EXIM Bank
Malaysia Export Credit Insurance Berhad
Bank Industri Malaysia Berhad
Ministry of International Trade and IndustryMalaysian Export Credit Insurance Berhad
Maklumat Eksport ke Europe
Maklumat Eksport ke Africa
Maklumat Eksport secara Keseluruhan (Worldwide)
Maklumat Eksport ke Middle East
MATRADE - Servis-servis Eksport
Seven Expansion Strategies


Tender dan Kontrak
Sebutharga ialah kaedah pembelian yang melibatkan perbelanjaan melebihi RM 50,000.00 tetapi tidak melebihi RM 200,000.00 setahun bagi satu-satu jenis item atau kelas jenis item yang berkaitan.

Pembelian secara sebutharga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya daripada lima pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan menggunakan lampiran Q. Notis pelawaan sebutharga hendaklah juga dipamerkan di papan kenyataan awam jabatan.

Pelawaan sebutharga memerlukan penyediaan dokumen-dokumen seperti berikut :-
 • Spesifikasi
 • Skop Kerja, dan
 • Syarat-syarat tambahan jika ada

Tender ialah kaedah pembelian yang melibatkan perbelanjaan tahunan melebihi RM 200,000.00 setahun bagi satu-satu jenis item atau kelas jenis item yang berkaitan

Pelawaan tender hendaklah diiklankan di dalam akhbar sekurang-kurangnya satu buah suratkhabar berbahasa Melayu.

Sebelum pelawaan tender di buat, jabatan dikehendaki menyediakan spesifikasi peralatan, jadual harga dan syarat-syarat kontrak, kuantiti yang dikehendaki serta surat akuan petender.

Tawaran tender atau sebutharga yang di terima selepas dari masa dan tarikh tutup tidak boleh di terima. Walaubagaimanapun Lembaga Perolehan atau Jawatankuasa Sebutharga mestilah dimaklumkan tentang kedudukan tawaran yang lewat itu dan terpulang kepada Lembaga Perolehan atau Jawatankuasa Sebutharga sama ada hendak mempertimbangkan tawaran tersebut atau sebaliknya.

Pembukaan Tender atau Sebutharga
Satu jawatankuasa hendaklah di lantik untuk urusan pembukaan tawaran dan keahliannya hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang pegawai. Pengerusinya hendaklah terdiri dari pegawai kumpulan pengurusan dan profesional atau kumpulan A.

Sekiranya jabatan tidak mempunyai pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, pegawai yang lain yang di lantik oleh ketua jabatan hendaklah melaksanakan tugas-tugas tersebut.

ePerolehan
Perihal Tender Direct
Vendor
Program Pembangunan Vendor
Program Pembangunan Vendor (PPV) adalah bertujuan untuk membangunkan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia sebagai pengilang dan pembekal komponen-komponen serta perkhidmatan kepada syarikat-syarikat besar tempatan dan syarikat multinasional (MNCs). PPV juga berfungsi sebagai saluran kerjasama dan penghubung antara IKS dengan syarikat-syarikat besar/ MNCs dan bank/ institusi kewangan.

Kaedah Perlaksanaan
 • Pelaksanaan program ini melibatkan empat pihak utama iaitu MECD, syarikat-syarikat besar/ MNCs yang berdaftar sebagai anchor, syarikat-syarikat IKS vendor dan bank/ institusi kewangan.
 • MECD bertindak sebagai agensi pelaksana dan pemudahcara penyertaan IKS vendor dalam industri dan untuk mengenalpasti syarikat anchor.
 • Syarikat anchor pula bertanggungjawab menyediakan peluang pasaran dan memberi bimbingan teknikal kepada syarikat vendor.
 • Pihak bank/ institusi kewangan berperanan sebagai pemberi khidmat nasihat dan kemudahan kewangan.
Sektor Industri Yang Dibangunkan
 • Automotif
 • Elektrik & Elektronik
 • Plastik
 • Getah
 • Mesin & kejuruteraan
 • Perabot Kayu
 • Telekomunikasi
 • Perfileman
 • Seramik
 • Eksport Perdagangan
 • Pembinaan & Pembaikan Kapal
 • Motosikal
 • Makanan
 • Perkhidmatan
 • Multimedia
 • Tekstil
Bentuk Bantuan

i.Bantuan Kewangan meliputi
 • Pinjaman mudah
 • Pinjaman komersil
 • Skim jaminan kredit dan CGC
 • Dana-dana bantuan teknikal
 • Geran-geran IKS dan SMIDEC
ii.Bantuan Latihan Teknikal dan Khidmat Runding dengan kerjasama agensi-agensi sokongan meliputi:
 • Kursus ICT/ sistem teknologi maklumat
 • Kursus MS ISO 9000
 • Program latihan produktiviti dan kualiti
 • Bengkel/ Seminar
 • Kursus peningkatan teknologi
 • Kursus-kursus lain yang berkaitan
 • Khidmat runding pengurusan teknikal
 • Khidmat runding pengurusan kewangan
 • Khidmat runding sistem teknologi maklumat
 • Khidmat nasihat
Syarat-Syarat Menyertai PPV

Untuk layak menyertai program ini, syarikat IKS perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
 • Berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965
 • Berdaftar dengan Unit Vendor, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
 • Memiliki modal berbayar di antara RM 100,000 dan RM2.5juta
 • Sekurang-kurangnya 70% ekuiti dimiliki oleh rakyat Malaysia
 • Mempunyai pekerja-pekerja mahir dan berpengalaman dalam industri berkaitan
 • Bersedia menerima panduan, bimbingan serta perkhidmatan perundingan
 • Mempunyai unjuran untuk 3-5 tahun mengenai aliran tunai, pengambilan aset, peningkatan teknologi dan pengurusan berkaitan
Permohonan

Permohonan untuk menjadi vendor di bawah PPV boleh dikemukan kepada MECD. Syarikat –syarikat IKS juga boleh memohon terus kepada syarikat-syarikat anchor berkenaan dengan mengemukakan satu salinan permohonan kepada MECD untuk pendaftaran.

Bahagian Pembangunan Perniagaan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Aras 7, Blok Menara,
No. 18, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 Putrajaya.
(u.p: Unit Pemantapan Perniagaan)
Tel : 03-88805925/ 5186
Faks :03-88805200

0 comments: